Контакт информације – Студентска служба

______________________________________________

Основне струковне студије

osnovnestudije@vpsblace.edu.rs

Специјалистичке струковне студије

specijalistickestudije@vpsblace.edu.rs

Мастер струковне студије

masterstudije@vpsblace.edu.rs

Високошколске јединице

jagodina@vpsblace.edu.rs

dimitrovgrad@vpsblace.edu.rs

______________________________________________

ТОПЛИЧКА АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА