Контакт информације – Студентска служба

______________________________________________

Основне струковне студије

osnovnestudije@vpsblace.edu.rs

Специјалистичке струковне студије

specijalistickestudije@vpsblace.edu.rs

Мастер струковне студије

masterstudije@vpsblace.edu.rs

Високошколска јединица

jagodina@vpsblace.edu.rs

_______________________________________________

ТОПЛИЧКА АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА