КОНКУРСИ ЗА УПИС У ШКОЛСКОЈ  2022/2023. ГОДИНИ

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

  • Рачунарство и информатика
  • Финансије и рачуноводство
  • Порези и царина
  • Пословна економија
  • Туризам
  • Туризам – модул дуалног модела образовања
Конкурс за упис можете погледати – ОВДЕ
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
  • Примењене информационе технологије
  • Савремено управљање корпорацијама
  • Управљање јавним финансијама
Конкурс за упис можете погледати – ОВДЕ
МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
  • Управљање пословањем
Конкурс за упис можете погледати – ОВДЕ
S
S
S