Одсек за пословне студије Блаце, дана 08. априла 2021. године је уприличио догађај поводом потписивања Уговора о дуалном моделу студија са Специјалном болницом за рехабилитацију “Пролом Бања”, чији је оснивач акционарско друштво “Планинка” из Куршумлије.
Од нове школске године, студенти студијског програма Туризам – модула дуалног модела студија, имаће прилику да стечена знања на Одсеку примене у реалном пословном окружењу, учењем кроз рад у хотелима Радан, Јелак и Копаоник, у Пролом и Луковској Бањи.
Наши студенти ће уједно имати прилику да први у Републици Србији започну образовање по дуалном моделу студија.

 

Извор: РТС – Ово је Србија

Извор: ТВ Јефимија

Извор: Мостнет Телевизија Прокупље

Извор: ТВ Прва – 150 минута

Одсек за пословне студије Блаце, дана 08. априла 2021. године је уприличио догађај поводом потписивања Уговора о дуалном моделу студија са Специјалном болницом за рехабилитацију “Пролом Бања”, чији је оснивач акционарско друштво “Планинка” из Куршумлије.
Од нове школске године, студенти студијског програма Туризам – модула дуалног модела студија, имаће прилику да стечена знања на Одсеку примене у реалном пословном окружењу, учењем кроз рад у хотелима Радан, Јелак и Копаоник, у Пролом и Луковској Бањи.
Наши студенти ће уједно имати прилику да први у Републици Србији започну образовање по дуалном моделу студија.

 

Потписивање уговора о дуалном образовању 08.04.2021.

 

Извор: РТС – Ово је Србија

Извор: ТВ Јефимија

Извор: Мостнет Телевизија Прокупље

Извор: ТВ Прва – 150 минута