КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈЕ

Телефон

027/371-377

Факс

027/373-849

Одсек за пословне студије Блаце

info@vpskp.edu.rs

Адреса

Краља Петра I бр.1, 18420 Блаце

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈЕ - СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

Основне струковне студије

osnovnestudije@vpsblace.edu.rs

Специјалистичке струковне студије

specijalistickestudije@vpsblace.edu.rs

Мастер струковне студије

masterstudije@vpsblace.edu.rs

Високошколска јединица Јагодина

Телефон: 035/247-554 - Мејл: jagodina@vpsblace.edu.rs

Наша локација на мапи