ДНЕВНИК СТРУЧНЕ ПРАКСЕ – МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

ПОТВРДА О ОБАВЉЕНОЈ СТРУЧНОЈ ПРАКСИ – МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

ЕВАЛУАЦИЈА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ ОД СТРАНЕ СТУДЕНТА – МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕМОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

УПУТ ЗА  СТРУЧНУ ПРАКСУ – МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

Сајт посвећен стручној пракси и каријерном вођењу https://praksaikarijera.edu.rs/