ДНЕВНИК СТРУЧНЕ ПРАКСЕ – МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

ПОТВРДА О ОБАВЉЕНОЈ СТРУЧНОЈ ПРАКСИ – МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

ЕВАЛУАЦИЈА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ ОД СТРАНЕ СТУДЕНТА – МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕМОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

УПУТ ЗА  СТРУЧНУ ПРАКСУ – МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

Студенти у радном односу нису у обавези да обављају стручну праксу. Уз Захтев за признавање стручне праксе студенти прилажу уговор о раду или потврду о радном односу.

Сајт посвећен стручној пракси и каријерном вођењу https://praksaikarijera.edu.rs/