Студенски дом „др Миленко Лековић“

Студент чије је стално место пребивалишта изван Блаца има право на смештај у Студентском дому „др Миленко Лековић“ под одређеним условима. Да би остварио та права, студент треба да приложи следећа документа:

 • пријаву за пријем у установу
 • уверење о приходима по члану домаћинства
 • потврду о положеним испитима из претходне године (за студенте прве године потврду о упису године).

Студенти прве године прилажу фотокопију сведочанства завршног разреда. О усељењу у Студентски дом брине Комисија за студентски стандард коју такође чине и студенти.

Капацитет Студентског дома „др Миленко Лековић“ је 105 места. Дом је категорисан у трећу категорију смештаја. Собе су дво-креветне, трокреветне и четворо-креветне. У склопу студентског дома налази се ТВ сала и Wi-Fi коју могу користити станари студенског дома.

Ценовник Студенског дома „др Миленко Лековић“ можете погледати ОВДЕ

Контакт телефон: 027/371-309

Студентски дом „др Миленко Лековић“
 

Студенски ресторан

Студенти могу за исхрану користити студентски ресторан без обзира да ли су из буџета или самофинансирајући.

Студенски ресторан 

Исхрана

Услуга исхране студената и ученика се обавља свакодневно уз коришћење електронских картица за исхрану. Картице садрже студентске попусте и то ISIC и EURO26 као и осигурање за студенте, држављане Републике Србије.

 • попунити Захтев за издавање студентске картице за исхрану и смештај и исти оверити на факултету (образац се може преузети у студентској служби Студентског центра);
 • Уплатити износ од 1600,00 динара код референта у студентској служби (управна зграда);
 • донети на увид личну карту или индекс;
 • фотографисати се код референта;
 • након израде, лично преузети картицу.

Студентска картица се издаје за период од две школске године, с’ тим што је обавезно програмски продужити важење исте након истека прве школске године (све картице важе до 31. октобра)

 • донети на увид индекс или потврду са факултета о уписаном зимском семестру и статусу студирања;
 • уплатити износ од 660,00 динара код референта у студентској служби (управна зграда);
 • након продужења лично преузети картицу.

Студент који је физички оштетио или изгубио картицу, може добити другу уз следећу процедуру:

 • да попуни Захтев за замену електронске картице (образац се може преузети у студентској служби Студентског центра);
 • да уплати износ од 1120,00 динара код референта у студентској служби (управна зграда)
 • да након израде, лично преузме картицу која важи до датума који је био на старој картици.

Јеловник за период од 17. маja до 31. августа 2021. године, можете преузети ОВДЕ

Ценовник студенског ресторана можете погледати ОВДЕ