Распоред колоквијума

Распоред колоквијума за летњи семестар школске 2022/2023

Полагање поправног колоквијума из предмета Увод у програмирање на студијском програму Рачунарство и информатика одржаће се у уторак 30. маја 2023. године у 09:30 часова.

Полагање колоквијума из предмета Рачуноводство на студијском програму Порези и царина одржаће се у понедељак 29. маја 2023. године.

Полагање другог колоквијума из Електронског пословања на студијском програму Рачунарство и информатика одржаће се онлајн 22. маја 2023. године са почетком од 13:30.

Полагање другог колоквијума из Практична настава 2 на студијским програмима Финансије и рачуноводство, Пословна економија и Туризам одржаће се онлајн 22. маја 2023. године са почетком од 13:30.

Полагање колоквијума из предмета Монетарне и јавне финансије на студијском програму Финансије и рачуноводство, Туризам и Туризам– модул дуалног модела образовања одржаће се у уторак 09. маја 2023. године у 13:30 часова учионица бр.6.

Полагање колоквијума из предмета Увод у програмирање на студијском програму Рачунарство и информатика одржаће се у четвртак 11. маја 2023. године у 09:30 часова.

Други колоквијум из предмета Мобилно рачунарство одржаће се у петак, 05.маја 2023.године, са почетком од 09:30 часова.

Полагање колоквијума из предмета Управно право на студијском програму Порези и царина одржаће се 08.05.2023. године са почетком од 11:00 часова.

Полагање колоквијума из предмета Банкарство на студијском програму Финансије и рачуноводство одржаће се у уторак 18. априла 2023. године у 11:00 часова.

 • Полагање (online) првог колоквијума на студијском програм Рачунарство и информатика из предмета Електронско пословање одржаће се 24.4.2023. године, од 09:30.

 

 • Полагање (online) првог колоквијума на студијским програмима Финансије и рачуноводство, Пословна економија и Туризам из предмета Практична настава 2 одржаће се 24.4.2023. године, од 13:30.
 • Полагање првог колоквијума из предмета Селективни облици туризма на студијском програму Туризам одржаће се 13. априла 2023. године у 11:15 часова.
 • Полагање првог колоквијума из предмета Туристичка географија на студијским програмима Туризам и Туризам – модул дуалног модела образовања одржаће се 13. априла 2023. године у 13:30 часова.
 • Полагање првог колоквијума из предмета Електронско пословање на студијским програмима Порези и царина и Туризам одржаће се, 12. маја 2023. године у 11:30 часова.
 • Полагање првог колоквијума из предмета Интернет банкарство на студијском програму Финансије и рачуноводство одржаће се, 26. априла 2023. године у 11:30 часова.

Полагање колоквијума из предмета Мобилно рачунарство на студијском програму Рачунарство и информатика одржаће се 11. априла 2023. године, у 09:30 часова.

Полагање колоквијума из предмета Осигурање на студијском програму Финансије и рачуноводство одржаће се:

 • Први колоквијум одржаће се 21. априла 2023. године, у 10:30 часова (поправни 05. маја 2023.године, у 10:30 часова);
 • Други колоквијум одржаће се 19. маја 2023. године, у 10:30 часова.

Полагање колоквијума из предмета Основи права на студијском програму Порези и царина, Финансије и рачуноводство, Пословна економија,Туризам и Туризам дуално образовање одржаће се:

 • Први колоквијум одржаће се 12. априла 2023. године, у 10:30 часова (поправни 26. априла 2023.године, у 10:30 часова);

 • Други колоквијум одржаће се 24. маја 2023. године, у 10:30 часова.

 • Рачуноводство студијском програм Пословна економија, Туризам и Туризам-дуално одржаће се 03. априла 2023. године.
 • Трговиско рачуноводство студијском програм Финансије и рачуноводство одржаће се 31. марта 2023. године.
 • Информациони системи у рачуноводству студијском програм Финансије и рачуноводство одржаће се 03. априла 2023. године.

Полагање колоквијума из предмета Менаџмент туристичке дестинације на студијском програму Туризам одржаће се 10. априла 2023. године, у 09:30 часова.