Распоред колоквијума

Распоред колоквијума за зимски семестар школске 2023/2024

Други колоквијума из предмета Економија на судијски програму Порези и царина одржаће се 09. јануара 2024. године са почетком у 13:30 часова.

Полагање другог колоквијума из предмета Порески систем и политика на студијском програму Порези и царина, код предметног наставника др Оливере Ђурић одржаће се 09. јануара 2024. године са почетком у 13:30 часова.

Студијски програм: Порези и царина, Туризам
Предмет: Информатика
Полагање (online) II колоквијума из предмета Информатика је 09.01.2024. у термину од 09.30 до 12.45 часова.

Студијски програм: Пословна економија, Туризам
Предмет: Практична настава 1
Полагање (online) II колоквијума (Модул 2) из предмета Практична настава 1 је 09.01.2024. у термину од 09.30 до 12.45 часова.

Полагање другог колоквијума из предмета Економија на студијским програмима Пословна економија, Туризам у Туризам-модул дуалног модела образовања одржаће се, 25. децембра 2023. године, у 09:30 часова.

• Полагање првог колоквијума из предмета Маркетинг на студијским програмима Порези и царина, Пословна економија и Туризам – модул дуалног модела образовања одржаће се, 28. новембра 2023. године у 13:30 часова.
• Полагање другог колоквијума из предмета Маркетинг на студијским програмима Порези и царина, Пословна економија и Туризам – модул дуалног модела образовања одржаће се, 11. јануара 2024. године у 11:00 часова.


• Полагање првог колоквијума из предмета Финансијске институције и тржишта на студијском програму Финансије и рачуноводство одржаће се, 29. новембра 2023. године у 11:00 часова.
• Полагање другог колоквијума из предмета Финансијске институције и тржишта на студијском програму Финансије и рачуноводство одржаће се, 11. јануара 2024. године у 11:00 часова.