Распоред колоквијума

Полагање другог колоквијума из Информатике на студијском програму Порези и царина и Туризам одржаће се онлајн 13. јануара 2023. године са почетком од 10:00 до 12:45 часова.

Полагање онлајн колоквијума ће бити ограничено на 45 минута.

Полагање колоквијума из предмета Маркетинг на студијском програму Финансије и рачуноводство и Туризам одржаће се 12. јануара 2023. године са почетком од 12:00 часова.

Полагање колоквијума из предмета Пословне финансије и Економија, код предметног наставника др Данијеле Максимовић одржаће се:

 • Пословне финансије судијски програм Пословна економија одржаће се 22. децембра 2022. године са почетком у 09:30 часова.

 • Економија судијски програм Порези и царина одржаће се 22. децембра 2022. године са почетком у 13:30 часова.

Други колоквијум из предмета Управљање квалитетом на студијском програму Пословна економија код предметног наставника др Драгана Турањанина, одржаће се 26. децембра 2022. године од 11:00 часова.

Други колоквијум из предмета Информатика за студенте из Блаца на студијском програму Финансије и рачуноводство и Пословна економија одржаће се 27. децембра 2022. године од 13:30 часова.

Полагање колоквијума из предмета Маркетинга на студијском програму Порези и царина, Пословна економија и Туризам – модул дуалног модела образовања одржаће се:

 • Први колоквијум 29. новембра 2022. године у 11:00 часова
 • Други колоквијум 27. децембра 2022. године у 11:00 часова

Полагање колоквијума из предмета Финансијске институције и тржишта на студијском програму Финансије и рачуноводство одржаће се:

 • Први колоквијум 12. децембра 2022. године у 10:30 часова
 • Други колоквијум 09. јануара 2023. године у 10:30 часова

Полагање колоквијума из предмета Економија на студијском програму Пословна економија и Туризам, код предметног наставника др Слађане Мушикић одржаће се:

 • Први колоквијум 28. новембра 2022. године у 10:30 часова
 • Други колоквијум 26. децембра 2022. године у 09:30часова

Други колоквијум из предмета Порески систем и политика на студијском програму Порези и царина код предметног наставника др Оливера Ђурић, одржаће се 20. децембра 2022. године од 09:30 часова.

Полагање колоквијума из предмета Банкарско пословање и платни промет на студијском програму Финансије и рачуноводство, код предметног наставника др Владимира Младеновћа одржаће се:

 • први колоквијум 01. децембра 2022. године у 11:00 часова.

 • други колоквијум 28. децембра 2022. године у 11:00 часова.

Полагање колоквијума из предмета Пословно право на студијским програмима Порези и царина, Финансије и рачуноводство,Пословна економија, Туризам и Туризам – модул дуалног модела образовања код предметног наставника др Милице Круљ Младеновић одржаће се:

 • први колоквијум 01. децембра 2022. године у 11:00 часова.

 • други колоквијум 28. децембра 2022. године у 11:00 часова.

Резултати колоквијума