Распоред колоквијума

Распоред колоквијума за летњи семестар школске 2023/2024

Полагање колоквијума из предмета Рачуноводство на студијском програму Порези и царина код предметног наставника др Небојше Митића одржаће се у среду 29. маја 2024. године, у 10:00 часова.

Полагање колоквијума из предмета Монетарне и јавне финансије на студијском програму Финансије и рачуноводство, Туризам и Туризам- дуално образовање одржаће се у
уторак 14. маја 2024. године у 13:30 часова.

Полагање колоквијума из предмета Архитектура и организација рачунара на студијском програму Рачунарство и информатика одржаће се у петак 10. маја 2024. године у 09:30 часова.

Смер: Туризам и Пословна економија – I година
Предмет: Практицна настава II
Тест за први колоквијум (Модул 3) из Практичне наставе II ће бити доступан 16.4.2024. године и исти можете полагати у термину од 09.30 до 12.45 часова.

Полагање онлајн колоквијума биће ограничено на 30 мин.

Полагање првог колоквијума из предмета Електронско пословање на студијским програмима Порези и царина и Туризам одржаће се, 12. априла 2024. године у 11:00 часова.

Полагање колоквијума из предмета Интернет банкарство одржаће се 03. априла 2024. године, са почетком у 11 часова.

  • Полагање колоквијума из предмета Информациони системи у рачуноводству на студијском програму Финансије и рачуноводство одржаће се у понедељак 25. марта 2024. године у 10:00 часова.
  • Полагање колоквијума из предмета Рачуноводство на студијском програму Пословна економија, Туризам и Туризам- дуално образовање одржаће се у понедељак 25. марта 2024. године у 13:30 часова.
  • Полагање колоквијума из предмета Трговинско рачуноводство на студијском програму Финансије и рачуноводство одржаће се у петак 05. април 2024. године у 10:00 часова.

Полагање колоквијума из предмета Међународни транспорт,шпедиција и осигурање на студијском програму Порези и царина одржаће се у понедељак 01. априла 2024. године у 10:00 часова.

Полагање колоквијума из предмета Царинско и девизно пословање на студијском програму Порези и царина одржаће се у понедељак 08. априла 2024. године у 10:00 часова.

Полагање колоквијума из предмета Царински управни поступак на студијском програму Порези и царина одржаће се у уторак 09. априла 2024. године у 10:00 часова.