Са великим задовољством обавештавамо академску и стручну јавност да је научни часопис БизИнфо (Блаце), који издаје Академија струковних студија Јужна Србија, Одсек Висока пословна школа Блаце, према Категоризацији научних часописа за 2021. годину, на предлог Матичног научног одбора и Комисије за утврђивање годишње листе категоризованих научних часописа, рангиран као врхунски часопис националног значаја (М51), за научну област економија и организационе науке.