Професори струковних студија

доц. др Александар Закић

Виши предавачи

Предавачи

Наставници страног језика

Наставници вештина

Асистенти

Наставници ангажовани са других високошколских установа