Овде прузмите пријавни лист.
Овде преузмите потврду.

НАПОМЕНА:

Полагање пријемног испита 27. септембра 2022. године у 10:00 часова.
На полагање пријемног испита кандидати су у обавези да понесу личну карту или пасош.