Колоквијуми школска  2022/2023. година

– Одсек за пословне студије Блаце –

Други колоквијум из предмета Управљање квалитетом на студијском програму Пословна економија код предметног наставника др Драгана Турањанина, одржаће се 26. децембра 2022. године од 11:00 часова.

Други колоквијум из предмета Информатика за студенте из Блаца на студијском програму Финансије и рачуноводство и Пословна економија одржаће се 27. децембра 2022. године од 13:30 часова.

Полагање колоквијума из предмета Маркетинга на студијском програму Порези и царина, Пословна економија и Туризам – модул дуалног модела образовања одржаће се:

  • Први колоквијум 29. новембра 2022. године у 11:00 часова
  • Други колоквијум 27. децембра 2022. године у 11:00 часова

Полагање колоквијума из предмета Финансијске институције и тржишта на студијском програму Финансије и рачуноводство одржаће се:

  • Први колоквијум 12. децембра 2022. године у 10:30 часова
  • Други колоквијум 09. јануара 2023. године у 10:30 часова

Полагање колоквијума из предмета Економија на студијском програму Пословна економија и Туризам, код предметног наставника др Слађане Мушикић одржаће се:

  • Први колоквијум 28. новембра 2022. године у 10:30 часова
  • Други колоквијум 26. децембра 2022. године у 09:30часова

Други колоквијум из предмета Порески систем и политика на студијском програму Порези и царина код предметног наставника др Оливера Ђурић, одржаће се 20. децембра 2022. године од 09:30 часова.

Полагање колоквијума из предмета Банкарско пословање и платни промет на студијском програму Финансије и рачуноводство, код предметног наставника др Владимира Младеновћа одржаће се:

  • први колоквијум 01. децембра 2022. године у 11:00 часова.

  • други колоквијум 29. децембра 2022. године у 11:00 часова.

Полагање колоквијума из предмета Пословно право на студијским програмима Порези и царина, Финансије и рачуноводство,Пословна економија, Туризам и Туризам – модул дуалног модела образовања код предметног наставника др Милице Круљ Младеновић одржаће се:

  • први колоквијум 01. децембра 2022. године у 11:00 часова.

  • други колоквијум 29. децембра 2022. године у 11:00 часова.

 – ВШЈ Јагодина –